Producenci
Regulamin

REGULAMIN
                                                             

§1

Postanowienia ogólne


1. Właścicielem sklepu internetowego www.e-czarnuszka.pl jest firma Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska, której siedziba mieści się przy ul. Plac Targowy 7, 95-100 Zgierz, NIP 7742767812, REGON: 363035721, tel.500-563-130 zwana w dalszej części regulaminu Sprzedającym.

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady korzystania, dokonywania zakupów oraz reklamacji produktów oferowanych przez Sklep Internetowy e-czarnuszka.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego e-czarnuszka oznacza akceptację Regulaminu, który stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem. Aby dokonać sprzedaży Klient jest zobowiązany zaakceptować niniejszy regulamin.

4. Zamówienia na oferowane w niniejszym sklepie internetowym produkty składać można przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zmówienia mogą być składane zarówno przez osoby fizyczne lub prawne, które w dalszej części Regulaminu są zwane Kupującym.

5. Wszystkie ceny towarów, które oferuje Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, jak również wprowadzania nowych towarów do sprzedaży na stronie sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania realizowanych akcji promocyjnych wraz ze zmianami cen.

 

§ 2

Składanie zamówień

1. Informacje, które znajdują się na stornie internetowej www.e-czarnuszka.pl nie stanowią oferty    w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, który złożył zamówienie składa ofertę zakupu wybranego przez siebie towaru, ofertę tą firma Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska i przyjmuje. Zawarcie umowy wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia przez Kupującego zamówienia.

 

2. Dokonując zakupu wybranego przez siebie produktu Kupujący wypełnia udostępniony przez Sklep na stronie internetowej www.e-czarnuszka.pl formularz zamówienia, w którym podaje dane umożliwiające realizację umowy przez Sklep. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.

3. Podane przez Kupującego dane zostaną wykorzystane jedynie do realizacji złożonych zamówień na stronie Sklepu.

4. Zamówienia można składać w ciągu całego tygodnia, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja zamówień odbywa się tylko w dni robocze.

5. Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma na podany przez siebie adres e-mail informację o sposobie zrealizowania zamówienia.

6. Kupujący ma możliwość uzyskania faktury VAT o ile zaznaczy to w formularzu i poda dane niezbędne do wypełnienia faktury. Jednocześnie wybierając fakturę VAT Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

7. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska danych osobowych. Sprzedający zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zmianami). Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz zgody na przesyłanie Newslettera, czy materiałów promocyjnych po dodatkowym, dobrowolnym wyrażeniu na to zgody (w specjalnym formularzu udostępnianym przez Sklep).

8. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez Sprzedającego pod wskazany w formularzu zamówień przez Kupującego adres, przy czym Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych danych dotyczących adresu dostawy i telefonu. Sprzedający ma prawo odmówić dostarczenia towaru pod wskazany w formularzu zamówienia adres w przypadku kiedy przekazane dane bądź sposób zapłaty budzą wyraźne wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności.

9. Kupujący składając zamówienie jednocześnie wybiera formę zapłaty, tj.: przelew bezpośredni na konto Sprzedającego z własnego banku lub przelew na poczcie, przelewy natychmiastowe (Przelewy 24), bądź zapłatę przy odbiorze.

10. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy, której formę wybiera podczas wypełniania formularza zamówienia.

11. Za moment zapłaty za towar Sprzedający uznaje moment wpływu na jego rachunek bankowy całości należności kwoty pieniężnej lub jej doręczenia – w zależności od sposobu wyboru formy płatności.

12. Brak wpływu pieniędzy należnych za zakup towaru w terminie 5 dni od dnia złożenia potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia przez Sprzedającego.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego pod warunkiem, że zamówiony towar będzie dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. Klient zostanie poinformowany o sytuacji, kiedy towar będzie dostępny tylko w części. Wtedy Kupujący samodzielnie podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (tj. realizacji częściowej, całkowitej – z wydłużeniem czasu oczekiwania oraz ewentualnym anulowaniu całości zamówienia).

14. W przypadku niedostępności produktów i wpłaceniu na konto Sprzedającego zapłaty tenże zobowiązuje się do zwrotu tejże należności na konto Kupującego w terminie do 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia od Kupującego.

15. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 204, poż. 827) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie (do pobrania w zakładce formularz o odstąpieniu umowy - przedstawiony na dole strony głównej Sklepu) w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Szczegółowe informacje dotycząc procedury odstąpienia od umowy kupna zawarte są w § 6.

16. Sprzedający zobowiązuje się wysłać zakupiony towar nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zaksięgowania całości należności.

17. Zakupiony towar wysyłany jest w dni robocze po godz. 15.00.

18. W przypadku realizacji zamówienia, które wysyłane ma być poza granice Polski Kupujący i Sprzedający ustalają cenę za przesyłkę towaru i czas jego dostarczenia. Sprzedający może odmówić przesłania zamówionego towaru poza granice Polski z przyczyn logistycznych.

19. Zdjęcia produktów zamieszczonych w ofercie Sprzedającego na stronie www.magiaorientu.com.pl mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży.

20. Produkty sprzedawane w sklepie E-CZARNUSZKA mogą zawierać śladowe ilości substancji, które powodują alergię lub różne reakcje nietolerancji, tj.: migdały, orzechy, sezam,  gorczyca, soja, gluten, syrop glukozowy, seler, maltodekstryna, białko mleka.

 

§ 3

Formy płatności

1. Kupujący, w chwili składania i akceptacji zamówienia na stronie serwisu każdorazowo ma możliwość swobodnego wyboru sposobu płatności za zamówiony towar. Warunkiem wydania towaru jest całkowita zapłata za zamówienie realizowane w Sklepie.

2. Kupujący może korzystać z następujących form płatności za zakupiony towar:

- przelew na konto: M BANK 37 1140 2004 0000 3802 7601 0186

- przelew na konto bankowe za pomocą portalu Płatności Shoper

- przesyłka „za pobraniem” – płatność przy odbiorze (tylko dla zalogowanych);

- akceptujemy płatności kartą

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. Na poleceniu przelewu (bądź ankiecie pocztowym) każdorazowo należy podać numer zamówienia.

Dane do przelewu:

 

MANUFAKTURA KAWY I HERBATY KATARZYNA JABŁOŃSKA
Przedsiębiorca: KATARZYNA JABŁOŃSKA
NIP: 7742767812 , REGON: 363035721

przelew na konto: M BANK 37 1140 2004 0000 3802 7601 0186

 

§ 4

Warunki dostawy

 

1. Kupujący w trakcie składania zamówienia ma możliwość   samodzielnego wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru.

2. Wysyłka może być realizowana poprzez: Firmę kurierską K-EX lub listy wysyłamy przez Poczta Polska 

 3. Koszt dostawy w całości pokrywa w całości Kupujący.

 4. Koszty dostawy przedstawiają się następująco:

Waga paczki

Przelew/Płatność online

Płatność za pobraniem

Od 0,050 ÷30 KG

14zł

17zł

list zwykły 

format do kartki A4 i masy 350 g 

2,50 

nie obsługujemy 

 


5. Jeżeli wartość zamówienia jest równa bądź przekracza kwotę 150 zł koszt wysyłki pokrywa Sprzedający. Darmowa przesyłka dotyczy najtańszego typu dostawy. Jeżeli Kupujący będzie chciał wybrać inny sposób dostawy mając możliwość korzystania z darmowej przesyłki, wtedy refundowana przez Sklep kwota zostanie odjęta od ceny tej przesyłki.

6. Sprzedający wysyła zamówiony towar w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty za zamówienie i dostawę. Jednak bardzo staramy się, aby przesyłka została dostarczona do przewoźnika w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny firmie dostawczej na dostarczenie przesyłki.

7. Wysyłka towaru odbywa się jedynie w dni robocze.

8. Zamówiony towar jest pakowany i zabezpieczony w należyty sposób, tak aby zakupione produkty dotarły do Kupującego w idealnym stanie.

9. Jeżeli zamówienie odbywa się za pośrednictwem formy kurierskiej, Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona, bądź nie nosi śladów ingerencji osób trzecich (zerwanie, bądź naruszenie taśmy). W przypadku stwierdzenia naruszenia bądź uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien jej nie przyjąć. W przypadku przyjęcia takiej przesyłki Kupujący robi to na własną odpowiedzialność. Jeżeli Kupujący w przesyłce stwierdzi niezgodność towaru z zamówieniem, to powinien w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny, który będzie stanowił podstawę do reklamacji, którą wraz z protokołem należy przesłać na nasz adres.

10. Przy zakupie dowolnego produktu z naszego Sklepu i wybraniu jako doręczyciela przesyłki K-EX. Kupujący wyraża zgodę na udzielenie firmie Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska ul. Plac Targowy 7, 95-100 Zgierz NIP: 7742767812, REGON: 363035721 pełnomocnictwa do reprezentowania Kupującego i podejmowania w jego imieniu wszystkich czynności, które związane będą z nadaniem do niego (tj. Kupującego) przesyłki z zakupionym towarem. Udzielone przez Kupującego pełnomocnictwo dla firmy Manufaktura Kawy i Herbaty Katarzyna Jabłońska wykorzystywane będzie wyłącznie w celu obniżenia kosztów przesyłki (list polecony, priorytetowy).

10. Firma Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z procesów logistycznych firm przewozowych. Jednocześnie Sprzedający deklaruje pomoc w zlokalizowaniu przesyłki w celu pomyślnego zrealizowania zamówienia.

 

§ 5

Reklamacje

1. Reklamacja zakupionego towaru jest możliwa po przedstawieniu przez Kupującego dowodu zakupu (paragon, faktura VAT lub inny dowód zakupu pozwalający jednoznacznie potwierdzić iż nabyto towar w sklepie E-CZARNUSZKA.PL, tj.: wyciąg z karty lub konta).

2. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich braków bądź też wad zakupionego w Sklepie towaru w termienie nie później niż 48 godzin od dnia otrzymania przesyłki na adres: sklep@e-czarnuszka.pl. Warto również potwierdzić telefonicznie zgłoszenie braków bądź wad towaru, co pozwoli na uniknięcie sytuacji gdy e-mail nie dotrze do Sprzedającego. 

3. Reklamacje dotyczące wszelkich uszkodzeń mechanicznych, które powstały w trakcie transportu będą rozpatrywane w sytuacji, kiedy podczas odbioru Kupujący spisał z dostawcą protokół reklamacyjny.

4. Reklamacje zgłaszane przez Kupujących są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich zgłoszenia lub dostarczenia wadliwego towaru. Po tym czasie Sprzedający zawiadamia Kupującego o wyniku reklamacji poprzez pocztę elektroniczną (skrzynkę e-mail Kupującego).

5. Kupujący, który otrzymał wadliwy towar lub niezgody z zamówieniem ma prawo do jego wymiany, uzupełnienia lub zwrotu. W tym celu należy po uprzednim ustaleniu ze Sprzedającym i powiadomieniu Sklepu (za pomocą skrzynki e-mail: sklep@e-czarnuszka.pl) wysłać na własny koszt towar wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura lub inny dowód zakupu pozwalający jednoznacznie potwierdzić iż nabyto towar w sklepie E-czarnuszka, tj.: wyciąg z karty lub konta) na adres siedziby firmy Manufaktura kawy i herbaty Maciej Jabłoński, ul. Plac Targowy 7, 95-100 Zgierz. W przypadku stwierdzenia przez firmę Manufaktura kawy i herbaty zasadności roszczeń, Sprzedający na własny koszt wysyła do Kupującego towar zgodny z wcześniejszą specyfikacją  lub zwraca koszt zakupu (jeżeli Kupujący wyraził taką wolę). Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji reklamacji w przypadku braku produktu na stanie magazynu, bądź też jego reklamacji u producenta. W każdym przypadku Sprzedający ma obowiązek powiadomienia o tym Kupującego.
6. Sklep Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska nie przyjmuje zwrotów przesyłanych za pobraniem.

§6

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 204, poż. 827) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświaczenie (należy skopiować informacje zawarte w załączniku nr 1 dołączonego do tego paragrafu - patrz poniżej lub zakładce prawo do odstąpienia od umowy dostępnej na głównej stronie Sklepu) w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jeżeli Kupujący zgłosi chęć odstąpienia od umowy po upływie 14 dni od otrzymania towaru Sprzedający nie uwzględni tego roszczenia.

2. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zwróconego towaru należy dołączyć paragon, fakturę VAT lub inny dowod zakupu pozwalający jednoznacznie potwierdzić iż nabyto towar w sklepie Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska , tj.: wyciąg dotyczący przelewu z karty lub konta na kontu Sklepu.

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będących wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu zakupionego w Sklepie E-czarnuszka. Sprzedający po otrzymaniu zwrotu towaru oceni jego stan i ewentualne zmniejszenie wartości produktu, a następnie zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną poprzez e-mail.

4. Sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od daty otrzymania od Kupującego zakupionego towaru zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot pieniędzy dokonany będzie w taki sam sposób, w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami. Formę zwrotu pieniędzy określi w swoim oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku zmniejszenia wartości towaru przez Kupującego zwrot pieniędzy zostanie pomniejszony o stratę związaną ze zmniejszeniem wartości rzeczy.

5. Kupujący ponosi bezpośrednio koszty zwrotu towaru. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą odbierane.

 

Załącznik nr 1

Wzrór formularza odstąpienia od umowy
formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres Sprzedającego: 
Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska,

ul. Plac Targowy7,

95-100 Zgierz,

e-mail: sklep@e-czarnuszka.pl,

 tel. 795950 075   


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):....................................................................

     umowy dostawy następujących rzeczy(*):.......................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):.................................................................................

-  Numer zamówienia:.........................................................................................................

– Imię i nazwisko Kupującego(-ych):....................................................................................

– Adres Kupującego (-ych):................................................................................................

– Podpis Kupującego (-ych):...............................................................................................

– Data (*):........................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

§7

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy, która jest zawierana pomiędzy Kupującym a firmą Manufaktura kawy i herbaty Katarzyna Jabłońska.

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym do umów, które zostały zawarte przed zmianą regulaminu obowiązywać będzie wersja Regulaminu sprzed daty złożenia przez Kupującego.

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stornie internetowej sklepu www.e-czarnuszka.pl

4.Kupujący składając zamówienie akceptuje postanowienia Regulaminu.

5. We wszystkich innych sprawach, które nie zostały uregulowane powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Ustawy o ochronie konsumentów jak również o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
E-czarnuszka.pl: Przyprawy, jelita wieprzowe, drożdże gorzelnicze Coobra, Yerba Mate, noże do trybowania mięsa, czystek, przyprawy na wagę - Zgierz Łódź, kawa Arabica
Sklep internetowy Shoper.pl